BLOG

Otizm ile Birlikte Görülebilecek Durumlar

Otizm ile birlikte görülebilecek durumlar ve hastalıklar.
921Görülme

Otizm kendini sıklıkla başka durumlarla birlikte gösterir. Buna ‘komorbid’ denir. Otizm ile birlikte görülebilecek durumlar ve hastalıklar hakkında bilgi edinmek kritik öneme sahip olabilir.

**Komorbid (komorbidite) tıp dilinde, kişide birden fazla hastalığın veya durumun görülmesine denir.

Komorbid ve Otizm

Otizmli çocukların yaklaşık dörtte üçünün başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumu vardır. Buna komorbid yani eşlik eden şartlar da denebilir.

Bazen bu eşlik eden durumlar, otizm tedavilerinin ve terapilerinin işe yarama oranını etkileyen semptomlara sahip olabiliyor. Bu nedenle koşulları belirlemek ve ayrı ayrı ele almak önemlidir.

Otizmli çocuklarda görülebilecek koşullardan bazıları şunlardır.

Anksiyete bozukluğu – (Anxiety)

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde gerginlik, huzursuzluk, hiperaktivite, endişe ve korku gibi çeşitli belirtiler vardır. Anksiyete bozukluğu, kendini otizmli çocuklarda sürekli tekrarlayan hareketler, tekrar tekrar soru sormak, kendilerini incitmek veya uyumakta zorluk çekmek gibi belirtilerle gösterir.

Otizmli çocuklarda anksiyete ne kadar yaygındır?

Anksiyete otizmli çocuklar arasında yaygındır. Otizmli çocukların yaklaşık % 40-60’ında da anksiyete vardır.

Sosyal anksiyete, en sık görülen anksiyete bozukluklarından biridir. Sosyal anksiyete görülme olasılığı fazladır, çünkü otizmli insanlar kendilerini stresli ve endişeli hissettirebilecek sosyal zorluklar yaşar

Anksiyete nasıl tedavi edilir?

Anksiyete tedavisi için doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda ilaç tedavisi, davranış terapisi, bilişsel davranış terapisi ve rahatlama tekniklerinin tümü kullanılabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Birçok çocuk hareket etmeden önce düşünmek, hareketsiz oturmak ve odaklanmakta zorlanır. Ancak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda, bu davranışlar aşırı olabilir ve günlük yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bazı çocuklar temelde dikkatsiz olabilse de, davranışlar genellikle bir arada gerçekleşir.

DEHB nasıl tedavi edilir?

Hiçbir tedavisi yoktur, ancak çocuklar ve gençler için DEHB’yi terapiler, ilaçlar veya ikisinin kombinasyonunu kullanarak semptomları azaltabilirsiniz. (Doktorunuz gerek görürse..)

Ayrıca

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk psikiyatrik bir durumdur. Bipolar bozukluğu olan insanlar duygularında keskin iniş çıkışlara sahip olurlar. Kişinin ruh halinde çarpıcı değişikliklere yol açan yükselme ve alçalma dönemleri, depresif ve manik ‘ataklar’ olarak tanımlanmaktadır.

Depresyon oldukça rahat fark edilebilir- kişi muhtemelen düşük bir ruh hali, motivasyon eksikliği, uyumakta zorluk ve iştahsızlık yaşar. Manik durumunun ise tespit edilmesi zor olabilir. Belirtileri arasında aşırı özgüven, daha az uyku ihtiyacı, normalden daha fazla konuşma vardır.

Bipolar bozukluğu olan çocukların duygu, durum ve davranışlarında büyük ve hızlı değişiklikler görülür. Bu ruh hali değişikliklerini yaşarken, dikkat eksikliği, sabit oturmakta zorlanma ve uygun davranmakta zorluk yaşayabilirler.

Bipolar bozukluk otizmli çocuklarda ne kadar yaygındır?

Bipolar bozukluk ve otizm ile ilgili çok fazla araştırma yoktur, ancak çalışmalar otizmli küçük çocuklarda çok yaygın olmadığını göstermektedir.

Bipolar bozukluk nasıl tedavi edilir?

Tedavi genellikle uzun sürelidir ve doktor gerek görürse ilaç içerebilir. Ayrıca işe yarayan bazı davranış terapileri de mevcuttur.

Depresyon

Depresyonun belirtileri düşük ruh hali, uykusuzluk, iştahsızlık, sinirlilik ve motivasyon kaybıdır. Çocuklarda depresyon belirtileri, sadece üzüntü ve düşük ruh hali yerine, huysuz bir ruh hali olabilir.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda depresyon ne kadar yaygındır?

Depresyon otizmli çocuklarda, özellikle de sosyal anlamda güçlük yaşayan yüksek işlevli otizmli çocuklarda yaygın olabilmektedir.

Depresyonun, otizmli bireylerde ilerleyen yaşa ve sözel IQ’nun daha yüksek olmasına bağlı olarak, görülme olasılığı daha yüksektir.

Depresyon nasıl tedavi edilir?

Sağlık uzmanları, depresyon tedavisinde genellikle bilişsel davranışçı terapi gibi ilaç ve psikoterapi kombinasyonunu kullanırlar.

Tedavinin ne kadar iyi sonuç vereceği, kişinin çabası da dahil olmak üzere, strese neden olan şeyleri kontrol altına almak ve diğer tedavilerde deneyim sahibi olmak gibi çeşitli koşullara bağlıdır. Ayrıca, kişinin depresyonunun ne kadar sürdüğüne, kişinin aileden ve arkadaşlardan ne kadar destek aldığına da bağlıdır.

Ayrıca, bilişsel davranışçı terapi bir konuşma terapisidir. Bu, iletişim kurmak için konuşma zorluğu çeken çocuklar ve gençlerde başarıyla uygulanamayacağı anlamına gelir.

Down Sendromu

Down sendromu genetik bir hastalıktır.

İnsan vücudunu oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down sendromunda  21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır (Bu sebepten dolayı Down sendromu Trisomy 21 diye de bilinmektedir). Bu, karakteristik yüz özelliklerine, gelişimsel gecikmelere, zihinsel yetersizliğe, zayıf kas gücüne, potansiyel işitme ve görme problemlerine ve doğuştan kalp bozukluklarına neden olur.

Down sendromu hamilelik sırasında yapılan testlerle tanımlanabilir. Hamilelikte test yapılmaz veya anlaşılmazsa, genellikle doğumda veya erken bebeklik döneminde teşhis edilir.

Otizmli çocuklarda down sendromu ne kadar yaygındır?

Down sendromu, otizmli çocuklarda az rastlanan bir durumdur. Bunun nedeni Down sendromunun nadir olması ve 1100 doğumdan sadece 1’inde meydana gelmesidir. Öte yandan otizm, down sendromlu çocuklarda nispeten yaygındır. Down sendromlu çocukların % 40 kadarında otizme rastlanmaktadır.

Down sendromu nasıl tedavi edilir?

Down sendromu tedavi gerektiren bir hastalık değil farklılıktır. Ayrıca down sendromu ile ilişkili sağlık problemleri genellikle çok iyi tedavi edilebilir. Bunun için down sendromlu çocukların sağlık sorunlarının ve gelişimlerinin yakından takibi sağlanmalıdır.

Kırılgan X Sendromu

Kırılgan X, genetik bir hastalıktır. Bu, kalıtsal zihinsel engelliliğin en yaygın nedenidir. Bu hastalığı olan çocukların çoğu, bazen şiddetli bir zihinsel engellidir. İlk yıllarda bu gelişme gecikmesi olarak fark edilirdi. Kızlarda durum genellikle zihinsel bozulmadan ziyade öğrenme güçlüğü gibi görünmektedir. Kırılgan X durumu olan çocuklar iletişimde sorun yaşarlar.

Kırılgan X otizmli çocuklarda ne kadar yaygındır?

Otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan çocukların sadece küçük bir bölümünde Fragile X vardır. Kırılgan X, otizmden çok daha az sıklıkta görülür. Öte yandan, otizm Frajil X (% 25-33) olan çocuklarda nispeten yaygındır.

Fragile X nasıl tedavi edilir?

Tedavi genellikle doktorunuzun ihtiyaç duyması halinde ilaç tedavisi, erken müdahale ve eğitim desteğini içerir.

Ayrıca

Trinükleotid Tekrarlar – Kırılgan X Sendromu Nedir?

Gastrointestinal Semptomlar

Otizmli bireyler için en yaygın gastrointestinal semptomlar kronik kabızlık, karın ağrısı, ishal ve istemsiz idrar-dışkı kaçırmasıdır. Diğer problemler gastro-özofageal reflü hastalığı (GORD) ve mide şişkinliğini içerebilir.

Gastrointestinal semptomlar, daha ciddi otizm ve davranış problemleriyle ilişkilendirilmiştir. Otizmli çocukların neden yüksek oranda gastrointestinal semptomlara maruz kaldığı tam anlamıyla belli değildir, ancak bunun değişmiş bağırsak bakterileri, bağırsak geçirgenliğinin artması, bağırsaktan daha uzun gıda geçiş süresi veya düşük lif alımı nedeniyle olması muhtemeldir.

Otizmli çocuklarda gastrointestinal semptomlar ne kadar yaygındır?

Otizmli çocukların ve diğer gelişimsel durumların, diğer çocuklardan daha fazla gastrointestinal semptomları olduğu görülmektedir.

Gastrointestinal semptomlar nasıl tedavi edilir?

Çocuğunuzun gastrointestinal semptomlarına maruz kalmasının birçok nedeni olabileceğinden, herhangi bir tedaviye başlamadan önce çocuğun ayrıntılı bir tıbbi muayeneye ihtiyacı olacaktır. Bunun için doktorunuza başvurmalısınız.

Genel olarak glütensiz veya kazeinsiz bir diyetin kullanımını destekleyen kanıt yoktur. Fakat tipik olarak gelişmekte olan bazı çocuklar gibi, otizmli çocukların glüten intoleransı veya diğer gıda hassasiyetleri, alerjileri veya intoleransları olabilir. Bu durumda, belirli diyetler yardımcı olabilir.

Zihinsel Engellilik ve Gelişimsel Gecikmeler

Altı yaş ve üstü bir çocuğa 70 altı IQ’su olduğunda ve günlük işlerle ilgili zorluklar yaşadığında, zihinsel engellilik tanısı konulabilir. Altı yaşın altındaki çocuklarda, gelişimsel gecikme terimi, çocukların önemli bilişsel ve dil gecikmelerine sahip olması durumunda kullanılır.

Zihinsel engel, kişiden kişiye değişir. Otizmli ve zihinsel yetersizliği olan çocuklar eşit olmayan becerilere sahip olabilir, bu yüzden iyi oldukları ve zor bulduğu bazı şeyler olabilir.

Çoğu durumda, otizmli çocuklar, sözlü becerilerle – konuşma, dinleme ve anlama gibi – puzzle yapma veya çizme gibi sözel olmayan becerilere göre daha fazla sorun yaşarlar.

Otizmli çocuklarda zihinsel yetersizlik ne kadar yaygındır?

Geçmişte, otizmli çocukların %50-60’ının zihinsel engellilik veya gelişimsel gecikmeleri olduğu düşünülmüştür. Ancak şimdi %30-40 olduğu düşünülüyor.

Bu oranın düşmesinin sebebi erken müdahale, eğitim ve teşhisi koyarken daha dikkatli olunmasıdır.

Bazı araştırmacılar, bazı çocukların gelişimsel gecikmelerinin, ayrı bir koşul olmak yerine sosyal öğrenme güçlüklerinden kaynaklanabileceğini savunmaktadır.

Zihinsel engellilik nasıl tedavi edilir?

Gelişimsel gecikme durumu olan otizmli bazı çok küçük çocuklarda zaman içinde önemli gelişmeler olabilir.

Zihinsel engellilik için bir tedavi yoktur, ancak birçok insanın oldukça normal bir hayat yaşayabilmesi için yönetilebilir. Erken müdahale, ilgi ve eğitim, zihinsel engelli çocuklara ve ailelere kolaylık sağlayabilir.

Motor Becerilerinde Zorluklar

Motor güçlüğü çeken çocuklar, denge problemleri, sakarlık veya yürüme problemleri gibi kaba motor becerilerinde zorluklar yaşayabilir. Motor becerilerinde zorluklar çocukların ağızlarını da etkileyerek anlaşılmalarını zorlaştırabilir.

Kas güçsüzlüğü genellikle bu zorluklara neden olur. Motor öğrenmeyi ve fonksiyonunu kontrol eden beyin bölgelerindeki anormallikler kas güçsüzlüğüne neden olabilir.

Otizmli çocuklarda motor becerilerinde zorluk ne kadar yaygındır?

Otizmli çocukların yaklaşık % 80’inde bir miktar motor güçlüğü vardır. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde, otizm semptomları belirginleşmeden önce motor güçlükler ortaya çıkabilir. Bazı araştırmacılar bu zorlukların otizmin erken belirtileri olabileceğini düşünüyor.

Motor becerilerinde zorluklar nasıl düzeltilir?

Motor güçlüğü olan çocuklara yardımcı olmak için ergoterapi ve fizik tedaviyi içeren erken müdahale kullanılır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) bir tür anksiyete bozukluğudur.

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

Otizmli çocuklarda OKB ne kadar yaygındır?

OKB’nin otizmli çocuklar arasında ne kadar yaygın olduğunu bilmek zordur, çünkü bu çocuklar aynı zamanda tekrarlayan düşünce ve davranışlara sahip olma eğilimindedir. Kısıtlı ve tekrarlayan davranışlar otizmli küçük çocuklarda daha yaygın olduğundan, OKB daha küçük yaşlarda daha yaygın gibi görünmektedir.

OKB nasıl tedavi edilir?

OKB davranış tedavisi, doktor tavsiyesi doğrultusunda bilişsel tedavi, ilaçlar veya bu üçünün herhangi bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Nöbetler ve Epilepsi

Epilepsi, bir çocuğun beyindeki anormal elektriksel aktivite nedeniyle tekrarlanan ve öngörülemeyen nöbetlere sahip olduğu veya riski altında olduğu bir dizi beyin durumunun adıdır.

Beyindeki anormal elektriksel aktivite garip duyumlara ve anormal hareket veya davranışa neden olur. Bunlara kasılma veya nöbet denir. Bir çocuğun nöbeti olduğunda, genellikle geçici bir bilinç kaybı, vücut kasılması, olağandışı hareketler veya sabit bakmak vardır.

Otizmli çocuklarda epilepsiyi tespit etmek zor olabilir, çünkü bazı belirtileri isminize cevap vermemek veya tekrarlayan, tik benzeri davranışlarda bulunmak gibi bazı otizm semptomlarına benzer olabilir.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda nöbet ve epilepsi ne kadar yaygındır?

Epilepsi oldukça yaygındır ve otizmli kişilerin % 20-30’unda epilepsi vardır. Nöbetler en çok beş yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde görülür.

Bazı uzmanlar nöbetler ile otizm arasında genetik bir ilişki olabileceğini savunmaktadır.

Nöbetler ve epilepsi nasıl tedavi edilir?

Doktorunuzun ihtiyaç duyması halinde anti-epileptik ilaçlar içerebilir. Bu ilaçlar çocuğunuzun yeterli uyku uyumasını ve strese neden olan durumlardan kaçınmasını sağlar.

Uyku Problemleri

Otizmli çocuklarda en sık görülen uyku sorunları uykuya dalmakta zorlanma, kabuslar, gece terörü ve uyurgezerliktir.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda uyku problemleri ne kadar yaygındır?

Otizmli çocuklar arasında uyku güçlüğü yaygındır. Çocukların yaklaşık üçte ikisinde bir süre uyku sorunu görülebilir.

Uyku problemleri nasıl tedavi edilir?

Şunlar uyku problemlerini aşmanıza yardımcı olabilir:

  • Öğleden sonra ve akşam kafeinli içeceklerin kesilmesi
  • Gün ışığı alma ve gün boyu hareketli olmak
  • Yatak odasındaki bilgisayar ve televizyon gibi dikkat dağıtıcı nesnelerin kaldırılması
  • Düzenli uyku saati

veya doktor tavsiyesi üzerine ilaçlar kullanılabilir.

Tourette Sendromu

Tourette sendromu nörolojik ve kalıtsal beyin hastalığıdır. Tourette sendromu olan kişilerde birçok hareket tabanlı tikler ve bir veya daha fazla sesli tikler vardır. Bu tikler ani, tekrarlayan ve istemsizdir.

Tourette sendromu otizmli çocuklarda ne kadar yaygındır?

Otizmli çocukların yaklaşık% 4-5’inde Tourette sendromu ve% 9-12’sinde bir tür tikler vardır. Tourette sendromu veya motorik tikler, orta ila şiddetli zihinsel engeli olan çocuklarda daha yaygındır.

Tourette sendromu nasıl tedavi edilir?

Tourette sendromu tedavisi, semtomları hafifletmeyi içerir. Semtomparın hafifletilmesinde psiko-davranış terapisi, eğitim, ve doktorunuzun ihtiyaç duyması halinde ilaç tedavisi kullanılabilir.

Tüberoz Skleroz

Tüberoz Skleroz, beyinde ve diğer hayati organlarda anormal büyümelere neden olan genetik bir hastalıktır. Belirtiler ciltte beyaz lekeler, yüz döküntüleri, nöbetler, hiperaktivite gibi davranış problemleri ve zihinsel engelliliği içerebilir.

Otizmli çocuklarda Tüberoz Skleroz ne kadar yaygındır?

Tüberoz Skleroz, otizmli çocuklarda çok kadar yaygın değildir (%0-4). Nöbet bozukluğu varsa (%8-14) ile daha sık görülmektedir.

Tüberoz Skleroz nasıl tedavi edilir?

Tedavi, semptomları hafifletme ve kişiye destek olmayı içerir.

Yardım Alın

Çocuğunuzun otizm yanı sıra başka bir hastalığı olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza başvurunuz.

Yorum bırak